Tele & Data

Installationer, underhåll och felsökningar på passerkontrollanläggningar, larm, datanät m.m. utföres av våra teletekniker.
Vi projekterar, installerar och servar allt från datanät till passageanläggningar, stora som små.