Brf Licentiaten 3

Ålidhem stadsradhus etapp 2 i samarbete med VNB Byggproduktion. 

http://alidhem.vnb.se/

Projektet som innefattar 16 par/radhus startar nu och kommer att färdigställas under 2021.