Elsäkerhet

I princip allt elinstallationsarbete skall utföras av en behörig installatör. När du skall göra en förändring eller utökning av din elanläggning är det därför viktigt att du anlitar ett företag som har rätt kompetens.

Vi har en egen behörig installatör med behörighet utfärdad av elsäkerhetsverket och våra elektriker arbetar under överinseende av den behöriga installatören. Vi arbetar enligt ett egenkontrollprogram och utför de provningar som erfordras innan anläggningar tas i bruk.

Du hittar mer information om vad du bör tänka på vid val av elinstallatör hos elsäkerhetsverket.

 

Elsakerhetsverket