Kvalitet och miljö

För oss är kvalité mycket viktigt. Därför bedriver vi vårt arbete enligt våra policys gällande:

      • Kvalité
      • Miljö
      • Arbetsmiljö

 

Vårt mål är att alltid leverera anläggningar och installationer som minst lever upp till kundens krav, förväntningar och behov. 

Vi ska sträva efter att minimera negativ miljöpåverkan genom att hushålla med naturresurser och arbeta för en sund innemiljö och minskade utsläpp till den yttre miljön. Vi ska därför till våra kunder föreslå miljömässigt goda alternativ vid systemval, projektering, tillverkning, installation och eftermarknad.