Tjänster

Vi utför alla typer av elinstallationer i entreprenader och vet att ingen elinstallation är den andra lik.
Därför ser vi på Elektro Västerbotten till att anpassa oss efter dom förutsättningar vi ställs inför på just Ert projekt, oavsett om Ni kommer till oss som privatperson, företag eller offentlig verksamhet. Vi installerar med energiförbrukning i fokus, vi vet att en elinstallation är en långsiktig investering.

Vid mindre entreprenader, underhåll, felsökningar m.m. får kunden en direktkontakt med en serviceelektriker som snabbt kan hjälpa till. Vi har en hög kompetens och servicenivå.

Installationer, underhåll och felsökningar på passerkontrollanläggningar, larm, datanät m.m. utföres av våra teletekniker. Vi projekterar, installerar och servar allt från datanät till passageanläggningar, stora som små.

Vi är certifierade partners med KNX och RCO