Flyttfågeln Mariehem

Vi påbörjar ROT-renoveringar av tre huskroppar på Kv Flyttfågeln på Mariehem.
Det är NCC som är beställare med Rikshem som slutkund

https://www.rikshem.se/vi-bygger/projekt/umea/mariehemsprojektet/