Folktanvården

Nytt projekt på Kv. Idun. Vi har fått i uppdrag av OF Bygg att uppföra en toppmodern anläggning åt folktandvården.