Gruppboende i Ersmark

Ersmark 4:15 boendelokaler, vi har fått i uppdrag av Contraktor bygg att utföra elinstallationer på detta boende.

Arbetena med el,brandlarm och övriga teleinstallationer påbörjas under våren 2020.

Ersmark gruppboende