Förskola Robertsfors

Vi tackar Rekab för förtroendet att installera elen i Robertsfors kommuns nya förskola! Förskolan kommer innehålla sju nya avdelningar och ligger i anslutning till Jenningsskolan https://www.mellanbygden.nu/robertsfors/forskolebygge-snart-igang/reprix!mvsS2ioNRlkF8lBo@lFow/

Kv. Generatorn 5

Tillsammans med AR-bygg och UmeHem uppför vi en ny butik, lager och kontorsbyggnad på västerslätt i Umeå. Lokalen är på cirka 1900m² och kommer att inrymma VVS-grossisten Dahl när den är färdig.

Kolven 3

Tillsammans med AR-bygg utför vi om- & utbyggnation av Kolven 3 på västerslätt i Umeå. Lokalerna kommer att innehålla butik, lager, kontor mm när dom är färdigställda. Vi tackar Umehem och AR-bygg för förtroendet att utföra ännu ett jobb åt er!

NUS – Siemens

Vi har fått i uppdrag av Landstinget i Västerbotten att bistå Siemens när man går igenom sina styr-, regler- och övervakningsanläggningar. Vårt jobb är att riva bort gammalt kablage samt bygga om apparatskåp.