Kolven 3

Tillsammans med AR-bygg utför vi om- & utbyggnation av Kolven 3 på västerslätt i Umeå. Lokalerna kommer att innehålla butik, lager, kontor mm när dom är färdigställda. Vi tackar Umehem och AR-bygg för förtroendet att utföra ännu ett jobb åt er!

NUS – Siemens

Vi har fått i uppdrag av Landstinget i Västerbotten att bistå Siemens när man går igenom sina styr-, regler- och övervakningsanläggningar. Vårt jobb är att riva bort gammalt kablage samt bygga om apparatskåp.