NUS – Siemens

Vi har fått i uppdrag av Landstinget i Västerbotten att bistå Siemens när man går igenom sina styr-, regler- och övervakningsanläggningar. Vårt jobb är att riva bort gammalt kablage samt bygga om apparatskåp.