Vägbelysning Hedensbyn

Just nu är vi mitt uppe i att koppla in vägbelysning på Hedensbyns Industriområde i Skellefteå. Det handlar om belysning längst såväl bilväg som cykelbanor. Vår beställare är på det här projektet Skanska Sverige.
Även här hemma i Umeå monterar vi vägbelysning längst Handelsvägen, parallellt med E12 mot nya Komatsu. På det projektet står Kaj Johansson Entreprenad för beställningen.

Vi utför de flesta typer av elinstallationsarbeten, runt om i Västerbotten.

https://business.skelleftea.se/mark-lokaler/industriomraden/