Vasaskolan ombyggnad

Ombyggnation/anpassning av befintliga lokaler utförs som en totalentreprenad. Lokalerna har tidigare inrymt restaurang, nattklubb och museum. Nu får byggnaden återgå till vad den en gång i tiden var till för, skollokaler.

Vi installerar ny kraft & belysning samt brandlarm och passagesystem.

Of Bygg är vår beställare på detta projekt med Umeå kommun som slutkund.

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/forskolorochskolor/ombyggnadavgamlavasaskolan.4.3185664316b67a153b5675d.html