Nya elinstallationer

Dessa projekt är ett axplock av projekt som vi ska utföra under året och i vissa fall även under delar av 2023. Vi tackar ödmjukast våra kunder för förtroendet. Behovet av fler duktiga elektriker är stort, vi söker därför elektriker som är nyfikna, engagerade och som vill utvecklas.Elektro är ett …

Vägbelysning Hedensbyn

Just nu är vi mitt uppe i att koppla in vägbelysning på Hedensbyns Industriområde i Skellefteå. Det handlar om belysning längst såväl bilväg som cykelbanor. Vår beställare är på det här projektet Skanska Sverige.Även här hemma i Umeå monterar vi vägbelysning längst Handelsvägen, parallellt med E12 mot nya Komatsu. På …

Bullmark skola

Bullmark skola byggs i två etapper först den nya delen och sedan en renovering av en del av den befintliga skolan. Rekab är vår beställare och Umeå kommun slutkund Läs mer om projektet hos Umeå kommun